پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 2 بهمن 1398

ارسال نظرات خود به شهرداری


جزئيات خود را اينجا بنويسيد
 

پست الکترونیکی فرستنده
نام شما (انتخابي)
موضوع انتخابي
متن پيام
  ارسال  پاک 

نظرخواهی


نظر شما نسبت به وب سایت جدید شهر چیست؟نظر شما نسبت به عملکرد شهرداری چیست؟ارسال راي 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0